Světová flora a fauna (WWFF) v amatérském rádiu a její česká sekce (OKFF)

Program WWFF (World Wide Flora Fauna) chce poukázat na význam ochrany přírody v přírodních rezervacích a dalších významných lokalitách. Jedním ze způsobů, jak na chráněné oblasti a zajímavé přírodní lokality upozornit, je portable provoz z těchto míst. Tím vzniká pro celou radioamatérskou komunitu možnost zajímavé činnosti. V poslední době je QRP a portable aktivita velmi populární (SOTA, GMA, WCA, POTA, atd.). WWFF je mezinárodní a nekomerční program, který vede tým WWFF ve spolupráci s národními koordinátory.

Účastníci programu WWFF se dělí na aktivátory, kteří vysílají z chráněné oblasti, a tzv. lovce, kteří se s nimi snaží navázat spojení. Spojení mezi dvěma chráněnými oblastmi je tzv. "Park to Park", nebo též P2P spojení, a jsou za něj vydávány zvláštní a ceněné diplomy.

OKFF je česká sekce WWFF programu, pravidla jsou shodná s globálními pravidly WWFF. V množství platných chráněných oblastí patříme ve světě ke špičce, aktuálně jich je vice než 3000. Pokud se rozhodnete programu OKFF aktivně zúčastnit, rozhodně budete na výběr spoustu míst, odkud můžete vysílat.

Za spojení jsou pro aktivátory i lovce vydávány diplomy jednotlivými národními sekcemi i celosvětovětovou WWFF organizací.


Diplomy

V rámci celosvětového programu WWFF je možné získat různé diplomy. Česká sekce programu WWFF – World Wide Flora and Fauna, vyhlašuje také Diplom OK Flora & Fauna. Diplom je vydáván elektronicky pro všechny licencované radioamatéry a posluchače za splnění následujících podmínek:


Podmínky pro získání diplomu OKFF

Diplom je k dispozici v těchto třídách:

OK / EU Lovci DX Lovci Aktivátoři
Bronzový 10 OKFF oblastí 5 OKFF oblastí 10 OKFF oblastí
Stříbrný 30 OKFF oblastí 10 OKFF oblastí 20 OKFF oblastí
Zlatý 50 OKFF oblastí 20 OKFF oblastí 30 OKFF oblastí
Platinový 3. třída 100 OKFF oblastí 50 OKFF oblastí 50 OKFF oblastí
Platinový 2. třída 300 OKFF oblastí 100 OKFF oblastí 100 OKFF oblastí
Platinový 1. třída 500 OKFF oblastí 300 OKFF oblastí 300 OKFF oblastí

Pro diplom platí spojení od 1.1. 2009. Žadatel požádá o vydání diplomu prostřednictvím sekce LogSearch na serveru WWFF . QSL za uskutečněná QSO nejsou vyžadovány. Diplom se vydává bez ohledu na použitá pásma a druhy provozu. Spojení v závodech WWFF či OKFF je možné do diplomu započítat. Také je možné při aktivaci OKFF dělat spojení do závodu. Spojení uskutečněná přes SAT, EME, MS apod. jsou uznávána jako platná pro diplom.

Spojení uskutečněná přes pozemní převaděč (FM, packet radio) nelze do žádosti zahrnout.

Pokud žadatel výslovně uvede požadavek na vydání diplomu pouze jedním druhem provozu (CW, SSB, digi atd.), bude mu taková verze diplomu vydána.


Základní diplomy:

dbronz dstribro dzlato


Diplomy pro lovce za 100, 300 a 500 potvrzených oblastí OKFF:

OKFF_H0100_Platinum3 OKFF_H0300_Platinum2 OKFF_H0500_Platinum1


Diplomy pro aktivátory za platnou aktivaci 50, 100 a 300 oblastí OKFF:

OKFF_A0050_Platinum3 OKFF_A0100_Platinum2 OKFF_A0300_Platinum1