Pages translation...

 
 
Akualizováno:
08.09.2017, 19:02

Info o WWFF a OKFF

WORLD WIDE FLORA FAUNA

Celosvětový program ochrany národních parků a přírodních rezervací fondu světové Fauny a Flóry. Účelem je přilákat pozornost světové veřejnosti k problematice chráněných oblastí celého světa uvedených v programu WWFF, kde se nachází chráněné bohatství přírodní, vědecké, kulturní, estetické, rekreační či ozdravné, pro které byl zaveden ochranný režim.

 

Jak se pozná, odkud stanice vysílá?

V adresáři OKFF je databáze chráněných území. Stanice aktivující danou oblast v průběhu spojení předává kód tohoto konkrétního chráněného území, například: OKFF-001


Pro aktivátory

Aktivace chráněné oblasti

Při aktivaci chráněného území musí být veškeré technické zařízení umístěno v prostoru chráněné oblasti. V případě nedostupnosti chráněného území lze tolerovat vysílání mimo hranice území, ne však dále, než 200m od hranice chráněného území. Stejně tak lze tolerovat vysílání ze stálého, dalšího či trvale přechodného stanoviště do vzdálenosti 200m od chráněného území. 


Aktivace je platná po navázání minimálně 44 QSO z dané OKFF oblasti. 


Mějte prosím na paměti

Pohybujete se v oblasti se zvláštním režimem ochrany, VŽDY si proto ověřte podmínky pohybu v dané chráněné oblasti dané jejím správcem! Cílem tohoto programu je na chráněné území upozornit a dělat mu propagaci, ne jej jakkoliv porušovat...


Doporučené QRG

Aktivátoři mohou používat doporučené QRG. Zde se nejčastěji nachází i lovci, kteří hledají expedice do WWFF oblastí. V žádném případě ale nejde o QRG vyhrazené pouze pro WWFF! Vždy se chovejte podle zásad Hamspiritu...

 

SSB: 3.744, 7.144, 14.244, 18.144, 21.244, 24.944, 28.444
CW: 3.544, 7.024, 10.124, 14.044, 18.084, 21.044, 24.894, 28.044

 

Pro lovce
Sledujte doporučené QRG či DX Cluster. Stanici volejte až v případě, že jste si OPRAVDU JISTI že ji slyšíte. V mnoha případech zažívám při aktivaci případ, kdy mě stanice bezhlavě volá, ale neslyší mě. Pouze zdržuje mě i ostatní - já osobně takovou stanici zásadně NELOGUJI. Vždy by měly platit zásady Ham Spiritu, zejména v tomto případě, kdy stanice aktivátora vysílá za provizorních podmínek a většinou malým výkonem.

Mějme proto na mysli - je to pouze naše hobby, ne mistrovství světa :-)

Kam posílat logy

Prosíme všechny aktivátory, aby elektronické logy ve formátu ADIF odeslali na email

 a to i zpětně. Kontrolu správného uložení vašeho logu můžete provést v Logsearch.


Zaslané logy pojmenujte PSE podle tohoto vzoru - CALL_REFERENCE_DATUM
takze např. OK1ABC aktivoval OKFF-1234 10.6.2015, název logu bude vypadat takto:
OK1ABC_OKFF-1234_20150610


Mějte na paměti, že se nám těch logů pro nahrání občas sejde opravdu hodně najednou a i takové drobnosti nám ušetří hodně času... TNX!

 

 

Aktualizováno:: 20.01.2016, 15:22
Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple.sk | Modified by OK1IN --> (X)html | css | Přihlásit