Pages translation...

 
 
Akualizováno:
08.09.2017, 19:02

Diplom OKFF

Podmínky pro diplom OKFF

...for english and sample pics, see below :-)


Česká sekce programu WWFF – World Wide Flora and Fauna, vyhlašuje
Diplom OK Flora & Fauna.

Diplom je vydáván pro všechny licencované radioamatéry a posluchače za splnění následujících podmínek:

Pro diplom platí spojení v od 1.1.2009.

Diplom je k dispozici ve třech třídách:

 

OK/EU Lovci

DX Lovci

Aktivátoři

Bronzový

10 OKFF oblastí

5 OKFF oblastí

10 OKFF oblastí

Stříbrný

30 OKFF oblastí

10 OKFF oblastí

20 OKFF oblastí

Zlatý

Platinový 3. třída

Platinový 2. třída

50 OKFF oblastí

100 OKFF oblastí

300 OKFF oblastí

20 OKFF oblastí

50 OKFF oblastí

100 OKFF oblastí

30 OKFF oblastí

50 OKFF oblastí

100 OKFF oblastí

Platinový 1. třída

500 OKFF oblastí

300 OKFF oblastí

300 OKFF oblastí


Žadatel požádá o vydání diplomu prostřednictvím LogSearch, jiný způsob není momentálně možný. QSL za uskutečněná QSO nejsou vyžadovány. Diplom se vydává bez ohledu na použitá pásma a druhy provozu. Spojení v závodech je možné do diplomu započítat. Spojení uskutečněné přes SAT, EME, MS apod. jsou uznávána jako platná pro diplom.

Spojení uskutečněné přes pozemní převaděč (FM, packet radio) nelze do žádosti zahrnout.

Pokud žadatel výslovně uvede požadavek na vydání diplomu pouze jedním druhem provozu (CW, SSB, Digital atd.) bude mu taková verze diplomu vydána. 

14. února 2013

 

Conditions for OKFF Award
Czech section of the program WWFF- World Wide Flora and Fauna, announces
Award “ OKFlora & Fauna

The awardis issuedtoall licensedradio amateurs andlistenersunder the following conditions:

QSO’s foraward arevalidfrom 1.1.2009.

Award isavailablein three classes:

 

EU hunters

DX hunters

Activators

Bronze

10 OKFF areas

5 OKFF areas

10 OKFF areas

Silver

30 OKFF areas

10 OKFF areas

20 OKFF areas

Gold

Platina 3. class

Platina 2. class

50 OKFF areas

100 OKFF areas

300 OKFF areas

20 OKFF areas

50 OKFF areas

100 OKFF areas

30 OKFF areas

50 OKFF areas

100 OKFF areas

Platina 1.class

500 OKFF areas

300 OKFF areas

300 OKFF areas


QSO’s with areas WWFF is possible to count only from the time when they are published in the list WWFF areas at the time of the underlying connection. PSE use LogSearch for our awards - other way isn't possible in this time. The award is issued regardless of the type of operation and used band. QSO’s via satellite, EME, MS, etc. are recognized asvalid for he award. Contest QSO’s are valid for an award.

QSO’s via terrestrial repeater (FM,packet radio) cannot be included.

If the applicant expressly indicating the requirement to issue award only one type of operation (CW, SSB, Digital, etc.) he will besuch a version award issued.
 
14 February 2013
 
 

Bronzovy diplom

 

Stribrny diplom


Zlaty diplom


Platinový diplom - lovci


 

Aktualizováno:: 24.11.2016, 19:29
Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple.sk | Modified by OK1IN --> (X)html | css | Přihlásit